De nieuwe antipsychotica

(a)typisch voorbeeld van ongezondTOEN DE ZOGEHETEN ‘ATYPISCHE ANTIPSYCHOTICA’ OP DE MARKT KWAMEN, WERDEN ZE ONTHAALD ALS EEN FARMACOLOGISCHE DOORBRAAK. INMIDDELS HEBBEN ZE DE PLAATS VAN DE OUDE NEUROLEPTICA VRIJWEL HELEMAAL INGENOMEN. NU BLIJKT ECHTER UIT EEN RECENT OVERZICHT VAN ALLE ONDERZOEKEN NAAR DEZE MODERNE MEDICIJNEN DAT HET DE VRAAG IS OF DEZE NIEUWE ANTIPSYCHOTICA ECHT VEEL BETER ZIJN DAN DE CONVENTIONELE.Hoe is die opvatting dan ontstaan? De eerste neuroleptica werden in de jaren vijftig gemaakt om de hallucinogene en paranoïde symptomen tegen te gaan die optreden bij schizofrenie en andere psychoses. Helaas gaven ze ongewenste bijwerkingen op het niveau van het extrapiramidale zenuwstelsel (het motorische systeem van de hersenen) zoals ... ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.

Trefwoorden
antipsychotica, diabetes, neuroleptica bijwerkingen