Staaroperatie

ONDER OOGARTSEN LEEFT DE MENING DAT IEDEREEN DIE OUD WORDT, AAN STAAR GAAT LIJDEN. ZE ZIEN DEZE VERTROEBELING VAN DE LENS ALS EEN ONONTKOOMBAAR ONGEMAK VAN HET OUDER WORDEN EN DENKEN DAT CHIRURGISCHE VERWIJDERING VAN DE LENS DE ENIGE REMEDIE IS VOOR DE KWAAL. Chirurgisch ingrijpen is inderdaad noodzakelijk als de staar in een vergevorderd stadium is. Het gezichtsvermogen wordt dan ernstig belemmerd met significante impact op de kwaliteit van leven. Waar veel artsen echter aan voorbijgaan, is dat je staar in de beginfase heel goed tot staan kunt brengen en dat hij in een vroeg stadium zelfs te genezen is. Wat is staar?Er zijn verschillende vormen van staar, afhankelijk van de plaats waar de vertroebeling optreedt. Een ‘nucleaire’ staar, die meestal bij ... ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.

Trefwoorden
staar, lensvertroebeling Tina Tan