Energiegeneeskunde

DE WETENSCHAP IS HAASTIG BEZIG DEFINITIES TE GEVEN VAN ENERGIEGENEESKUNDE EN ER METINGEN NAAR TE DOEN, TERWIJL DE PATIËNTEN ER AL LANG GOED GEBRUIK VAN MAKEN. De meeste mensen hebben wel eens van ‘energiegeneeskunde’ gehoord, maar ondanks de groeiende populariteit van deze vorm van healing zal voor velen nog niet geheel duidelijk zijn wat het is en wat we er van kunnen verwachten.Energiegeneeskunde is een vorm van alternatieve geneeskunde en houdt zich bezig met energievelden. De betreffende energieën zijn onder te verdelen in twee categorieën.Als eerste noemen we de meetbare energievormen. Deze maken gebruik van mechanische golven (zoals geluid) en elektromagnetische (EM) krachten, waaronder zichtbaar licht, magnetisme, laserstralen en ... ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.

Trefwoorden
Qi gong, therapeutic touch, heling op afstand