Elektrovervuiling

ZICHTBAAR, HOORBAAR OF VOELBAAR ZIJN ZE NIET, MAAR TOCH ZIJN WE ER 24 UUR PER DAG IN ONDERGEDOMPELD. OP DE LUCHT OM ONS HEEN NA, VORMEN ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN (EMV’S) ONZE MEEST INVASIEVE OMGEVINGSFACTOREN. DESONDANKS BESTEEDT BIJNA NIEMAND ER VEEL AANDACHT AAN.De meeste mensen lijken niet veel te merken van het brede scala elektromagnetische velden dat ons omgeeft. Voor een kleine groep mensen is de straling echter ziekmakend: de zogeheten ‘elektrosensitieve’ mensen. Voor hen zijn de velden die alledaagse elektrische apparaten genereren, dermate invaliderend dat ze de grootste moeite hebben een normaal leven te leiden. De symptomen die ze kunnen krijgen, variëren van hoofdpijn tot chronische vermoeidheid.Hoe vaak komt het probleem voor? ... ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.

Trefwoorden
elektromagnetisch veld, Tony Edwards, EMV, hersentumor, elektrohypersensitiviteit straling