Medische test, de HIV-test

Te onnauwkeurig om gerust te stellenDe HIV-test, waarmee aangetoond wordt of iemand al of niet AIDS heeft, staat steeds meer ter discussie. Zelfs als we de argumenten buiten beschouwing laten over het vermeende verband tussen HIV en AIDS – wat in medische kringen nog steeds een groot twistpunt is – dan nog moeten we stellen dat de test onnauwkeurig en inconsistent is.De basistest voor HIV is de ELISA-test (enzyme-linked immunosorbent assay), een bloedproef die ontwikkeld werd om de aanmaak van antistoffen als reactie op het humaan immunodeficiëntievirus vast te stellen. Maar tot nu toe heeft geen enkele test het HIV-virus zelf kunnen aantonen; er wordt dus alleen op de aanmaak van antistoffen getest die op de aanwezigheid van het virus zouden wijzen. ... ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.

Trefwoorden
HIV-test ELISA-test