De meeste overzichtsstudies melden geen bijwerkingen

Geneeskunde is nog gevaarlijker dan we allemaal al vermoedden. Een derde van de systematische overzichtsonderzoeken die zeggen dat ook negatieve effecten en bijwerkingen worden meegenomen in de analyse doen dat niet op de juiste manier, als ze het al doen.

Maar liefst 62 procent van alle systematische overzichtsstudies naar medische interventies – dit zijn studies die zich zouden moeten richten op het samenvoegen van al het gepubliceerde onderzoeksmateriaal naar een medicijn, apparaat of procedure – zeggen helemaal niets over mogelijke bijwerkingen en de kans daarop.

Bij elkaar genomen tonen de cijfers aan dat deze belangrijke categorie van medische artikelen, die bedoeld zijn om de veiligheid en effectiviteit van medicijnen en operatieve ingrepen te onderzoeken, niet goed laat zien wat de mogelijke bijwerkingen en negatieve effecten zijn.
Bij een analyse van de protocollen voor 1376 overzichtsonderzoeken bleek dat slechts 524 daarvan (38 procent) negatieve effecten meenemen in de resultaten. Uit een steekproef onder deze studies bleek dat nog eens 35 procent van de studies de bijwerkingen niet in kaart bracht, ook al werd beweerd dat dit wel zou gebeuren.

Met andere woorden: slechts ongeveer een kwart van de systematische overzichtsartikelen onderkent de mogelijkheid van bijwerkingen en noemt ze ook in de analyse, zo ontdekten onderzoekers van de Universiteit van York.
Volgens hen is het onbegrijpelijk dat dit belangrijke onderdeel van de gezondheidszorg niet naar behoren wordt meegenomen. Zij stellen voor om veel strengere richtlijnen op te stellen, nog voorafgaand aan de start van een onderzoeksproject.

Bron: J Clin Epidemiol, 2019; 108: 95–101