Ouders betalen voor advertentie tegen verplicht vaccineren op Times Square

Een groep ouders wier kinderen schade ondervonden door de DKT-vaccinatie (in Amerika: difterie-kinkhoest-tetanus) hebben voor een enorm elektronisch reclamebord betaald dat in april verscheen op Times Square in New York.

De groep, de National Vaccine Information Center (NVIC), zegt dat het bord een reactie was op de campagne in de VS en elders die gericht is op de beperking van de vrijheid van ouders bij hun keuze om kinderen al dan niet te laten vaccineren. Californië schrapte de uitzonderingsmaatregel voor persoonlijke overwegingen aangaande vaccinatie in 2015.

Men verwacht verdere inperking nu ‘voorstanders van vaccinatie irrationele angsten aanwakkeren om de schending van mensenrechten te rechtvaardigen, zoals vrijheid van gedachten, mengingsuiting, religie en geweten’, aldus Barbara Loe Fisher, een van de oprichters.

‘Op een bevolking van 320 miljoen mensen staan een paar honderd gevallen van mazelen niet gelijk aan een volksgezondheidscrisis, die rechtvaardigt dat het wettelijke recht op het verlenen van geïnformeerde toestemming bij vaccinaties wordt afgeschaft.’

De elektronische advertentie toonde de boodschappen: ‘Vaccinaties: weet wat de risico’s en tekortkomingen zijn’ en ‘Geen verplichte vaccinatie’. Deze teksten werden afgelopen april dagelijks drie keer per uur vertoond op een elektronisch beeldscherm.

De NVIC is een non-profitorganisatie die in 1982 is opgericht om ‘schade en overlijden door vaccinaties met publieke voorlichting te voorkomen’.

Bron: www.thevaccinereaction.org