Het laatste woord - De eer opstrijken

De moderne geneeskunde heeft verrassend weinig te maken met daling van sterftecijfers.

Wat heeft de geneeskunde ons gebracht? Nou, bijvoorbeeld antibiotica. En chemotherapie. En vaccinaties. Oké, maar afgezien van antibiotica, chemotherapie en vaccinaties dan, wat heeft de geneeskunde ons ooit opgebracht?

Even terug. De geneeskundige zorg heeft bijgedragen aan de bestrijding van infecties, toch? En als gevolg daarvan zijn de sterftecijfers in ontwikkelde landen sinds 1900 met 74 procent gedaald. Indrukwekkend, of niet dan?
Dat is waar. Een van de grootste – en onderbelichte – prestaties van de mensheid is dat 11 van de belangrijkste infectieziekten – waaronder cholera, roodvonk, pokken, kinkhoest en mazelen – zijn overwonnen. In 1900 namen deze ziekten 40 procent van alle sterfgevallen in de VS voor hun rekening. In dat jaar was het sterftecijfer onder de bevolking ongeveer 17 sterfgevallen per 1.000 mensen.

Tegen het eind van de jaren veertig was het cijfer gedaald met ongeveer 40 procent, tot ongeveer 10 per 1.000 mensen. In het begin van de twintigste eeuw bleef het langzaam dalen en hoewel het weer omhoog aan het kruipen is, van het minimum van 7,9 mensen per 1.000 in 2009 tot 8,4 per 1.000 in 2016, betekent dit nog steeds ruwweg een halvering van het sterftecijfer sinds 1900. ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.