Rob Verkerk - Betrokkenheid bij je gezondheid

Als u goed opgeleid bent en redelijk welvarend, is de kans dat u lang zult leven – en ook jaren langer gezond zult blijven – veel waarschijnlijker.

Opleiding en economische stabiliteit zijn niet de enige sociale factoren voor ziekte. Er zijn aanwijzingen dat de mate van eigen betrokkenheid bij gezondheidszorg een van de meest cruciale factoren is.

Het vergaat mensen die hun hele leven betrokken zijn bij de eigen gezondheidszorg – proactief in plaats van reactief – veel beter. Zulke mensen zijn geïnteresseerd in de behandelmogelijkheden en werken samen met de arts om alle voor- en nadelen in kaart te brengen en te begrijpen.
Het gaat ook om interesse tonen in gezondere voedsel-keuzes. Tijd nemen om te sporten en te ontspannen. Hulp zoeken wanneer nodig. Het lukt hoogopgeleiden soms beter om relevante informatie te filteren uit de vele en tegenstrijdige geluiden. Sommige van deze zaken zijn ook alleen bereikbaar voor mensen met voldoende besteedbaar inkomen, omdat ze niet door de ziektekostenverzekering worden gedekt.

Wie geld heeft en zich bekommert om zijn gezondheid kan ervoor kiezen om hieraan geld uit te geven. Daarom zijn degenen met het meeste geld ook vaak de gezondste mensen in onze samenleving en om dezelfde reden zijn zij de grootste gebruikers van niet-reguliere, ‘alternatieve’ behandelingen – ook al worden die door de gevestigde media gemarginaliseerd. ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.