Dokter Veld - Energietherapeuten

Energietherapeuten van tegenwoordig raken de patiënt niet eens meer aan, maar maken bijvoorbeeld gebruik van helende gedachten. Cate Montana ging op onderzoek uit.

De aard van het universum is al duizenden jaren onderwerp van diepgaand onderzoek. En al sinds het begin van de geschreven geschiedenis is dat onderzoek in twee kampen verdeeld: de puur natuurkundige en de niet-natuurkundige benadering.

Doordat de twintigste-eeuwse westerse geneeskunde zich altijd eenzijdig is blijven richten op ziekteverschijnselen en op onderdelen van het lichaam – fysiologie, biochemie en genen – is ze steeds verder gespecialiseerd en in hokjes opgedeeld. En om de symptomen van ziekten en andere fysiologische problemen te bestrijden, is ze steeds afhankelijker geworden van operaties en medicijnen. Uitzonderingen daarop zijn de homeopathie en uiteindelijk ook de introductie van alternatieve behandelingen, zoals de traditionele Chinese geneeskunde (TCG) en acupunctuur: die zijn in sommige westerse landen redelijk geaccepteerd.

Er zijn baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen gedaan, zoals Einsteins bekende vergelijking E = mc2, waarmee hij de gelijkwaardigheid van massa en energie aantoont, of de ontdekking van subatomaire deeltjes en hun elementaire, golfachtige, energetische aard, en ook ons inzicht dat de meest fundamentele taal van het universum uit frequenties en vibraties bestaat.1 Desondanks voert de lichamelijke, ‘losse onderdelen’-benadering van de geneeskunde tot op de dag van vandaag de boventoon. Elke melding van energetische healing, genezing door aanraking of psychische healing, wordt door de reguliere geneeskunde als bedrog en kwakzalverij afgedaan, weggehoond en verworpen.
Toch heeft de NIH (het nationale gezondheidsinstituut van de VS) eeuwenoude geneeskundige praktijken waarbij ‘subtiele energieën’ van het lichaam worden waargenomen en veranderd, zoals reiki en qi gong, in 1992 officieel gekwalificeerd als ‘bioveldtherapieën’. Het bioveld zelf werd gedefinieerd als ‘een massaloos, niet per definitie elektromagnetisch veld, dat zich in en om elk levend lichaam bevindt en er invloed op uitoefent. De term ‘subtiele energieën’ slaat op helende energieën met een zeer lage sterkte.2 ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.