De toekomst in gezondheidszorg

Het geheim ligt in samenwerken met de natuur, niet in tegenwerken, zegt Rob Verkerk.

Wat zou er gebeuren als de inspanningen binnen de geneeskunde zich zouden richten op het gezond houden van mensen in plaats van het managen van de zieken? Wat als we de oorlogsvoering van de strijdende partijen binnen de gezondheidszorg zouden kunnen ombuigen naar een gezamenlijke holistische visie op menselijke gezondheid, binnen een systeem gebaseerd op gezonde wetenschappelijke beginselen dat het individu centraal stelt, en niet specifieke industrieën of medische specialismen?
Wat als de vijfde grootste werkgever in de wereld, de Engelse National Health Service (NHS), in plaats van op een bankroet af te stevenen slechts met de helft van haar toestroom aan ziekten te maken had? Dan zou deze organisatie zich kunnen bezighouden met waar zij het beste in is: mensen met acute en levensbedreigende infectueuze ziektes en andere serieuze aandoeningen behandelen.
Dit is waar de, eind 2018, gepresenteerde aanbeveling van de Alliance for Natural Health voor een duurzame aanpak van de gezondheidszorg over gaat. ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.