Man/Vrouw

We streven in Nederland al jaren naar een gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Zowel op de werkvloer als in het dagelijks leven. Deze ontwikkelingen gaan de goede kant op, maar er is een veld dat achterblijft. Behandelingen in de gezondheidszorg zijn bijna allemaal onderzocht bij mannen en ook gericht op mannen. Welke gevolgen heeft dit voor de gezondheid van vrouwen?

Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk. Vanzelfsprekend bestaan er vanuit biologisch oogpunt grote verschillen. Gemiddeld hebben vrouwen kleinere organen, meer lichaamsvet, een ander hartritme en maandelijkse hormoonschommelingen. Met name dit laatste verschil was vroeger de belangrijkste reden om vrouwen en vrouwelijke proefdieren uit te sluiten van wetenschappelijk onderzoek. Het zou de resultaten onnodig beïnvloeden. Een slechte zet, want dit heeft ertoe geleid dat veel medische handelingen en medicijnen niet goed op vrouwen onderzocht zijn. Hierdoor krijgen vrouwen soms niet alleen een medische behandeling aangeboden die geen hout snijdt, maar kunnen vrouwen ook last krijgen van ernstige bijwerkingen van medicijngebruik. ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.