Een vegan leefstijl

Veganisme, u kunt tegenwoordig niet meer om deze ideologie heen. De Nederlandse Vereniging voor Veganisme schat het aantal veganisten in Nederland op 100.000. Naar verwachting zet deze trend in 2019 door.

Veganisme is een leefstijl waarbij zoveel mogelijk wordt afgezien van alle vormen van exploitatie van dieren, zowel voor voeding als voor het gebruik van kleding en dergelijke. Het aantal mensen dat veganistisch eet, neemt sinds jaren toe. Het moge duidelijk zijn dat vlees eten slecht is voor het klimaat en het milieu. De veesector staat al jarenlang in de top 3 van grootste mondiale vervuilers.1,2 Begin dit jaar werd dit nog eens extra onderstreept in het medische tijdschrift The Lancet. Een internationale commissie kwam hierin met haar aanbeveling voor een gezond voedingspatroon waarmee iedereen op de planeet ook op de lange termijn gevoed kan worden, het ‘planetary health diet’. Professor Willet en 37 collega’s beschrijven dat grote veranderingen in ons eetpatroon noodzakelijk zijn, en een van de belangrijkste aanpassingen is onze vleesconsumptie.3

  ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.