Wat heeft uw relatie te maken met uw gezondheid?

Ons leven bestaat voor een belangrijk deel uit relaties. Van alle aspecten die welzijn en gezondheid bepalen, zijn onze relaties en de impact die ze op ons hebben vaak onderbelicht.

Het is al langer bekend en wordt door onderzoeken gestaafd: getrouwde mensen hebben gemiddeld een betere gezondheid en leven langer dan ongetrouwde mensen. De cijfers van ziekte en vroeg overlijden zijn lager bij getrouwden.1 De mens is een sociaal groepsdier, gemaakt om in verbinding te leven. Vooral als we ouder worden blijkt de behoefte aan verbinding sterker naar voren te komen, mede doordat andere bezigheden wegvallen. Eenzaamheid wordt dan een gevaar voor welzijn en gezondheid. We lezen dagelijks in de krant dat vereenzaming van ouderen een maatschappelijk probleem is. De mens heeft relaties nodig om goed te kunnen leven. ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.