Een schone motor met vetten

Neem uw gezondheid in eigen hand door uw lichaam van de juiste brandstof te voorzien volgens de methode van Joseph Mercola.

Recent onderzoek geeft aan dat de meeste gevallen van kanker bij volwassenen niet worden veroorzaakt door beschadigd DNA, maar door een gebrekkig metabolisme. Mitochondriën spelen een belangrijke rol bij het ontsporen van biologische systemen, waardoor iemand ziek wordt. Deze kleine energiefabriekjes in uw lichaamscellen zetten voedsel en zuurstof om in energie. Als grote aantallen mitochondriën niet goed functioneren, is het onmogelijk om gezond te blijven en wordt u kwetsbaar voor chronische ziekten en kanker. Dit is een essentiële verandering in de benadering van ziekte en gezondheid. Want als ziekte het gevolg is van metabolische disfunctie, dan rijst direct de vraag hóe we die disfunctie kunnen verbeteren of beter: voorkomen. De voedingsmiddelen die u elke dag tot u neemt, zijn van directe invloed op de toestand van uw mitochondriën.

ls u voeding kiest die een gunstig effect heeft op uw mitochondriën, verkleint u de kans dat het genetisch materiaal wat zich in die kleine organellen bevindt, beschadigd raakt en een ziekmakende kettingreactie in gang zet. ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.