Alle dagen heel druk

Ongeconcentreerd, impulsief en hyperactief gedrag, oftewel ADHD, is een complexe aandoening met zeer diverse symptomen. Er heerst een grote controverse rondom het gebruik van de voorgeschreven medicatie, methylfenidaat (Ritalin en Concerta) en dexamfetamine, omdat langetermijneffecten van het gebruik onduidelijk zijn en er soms ernstige bijwerkingen optreden. Het is niet gek dat ouders op zoek gaan naar alternatieve therapieën. Cindy de Waard gaat dieper in op de verschillende factoren en lichaamssystemen die een rol spelen bij ADHD en op welke manieren u een kind met ADHD kunt ondersteunen.

Kinderen en jongeren met ADHD kunnen maar moeilijk stilzitten en hebben soms moeite om zich te concentreren. Dit kan zorgen voor problemen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld op school, bij het maken van huiswerk of het spelen met vriendjes. Ondanks dat we ons kunnen afvragen of de drang naar avontuur en een groot enthousiasme niet onnodig gemedicaliseerd worden, mag ADHD niet gebagatelliseerd worden. ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.