Metabool syndroom: Een opkomende epidemie

Doorbreek het patroon van het metabool syndroom

Het metabool syndroom, ook wel syndroom X of stofwisselings-syndroom genoemd, is een naam voor een groep symptomen die vaak tezamen voorkomen. Er bestaan verschillende definities, maar alle hebben gemeen dat overgewicht, stoornissen in de suiker- en de vetstofwisseling en een hoge bloeddruk een rol spelen.

De meest recente cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laten zien dat in 2012 34 procent van de mannen tussen de 30 en 70 jaar kampten met het syndroom en 24 procent van de vrouwen. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt ook de kans op het metabool syndroom toe. Eén op de twee Nederlandse mannen tussen de 60 en 70 jaar heeft de aandoening. Verder is bekend dat maar liefst vier op de vijf mannen met overgewicht het metabool syndroom heeft.1 En aangezien het aantal mensen dat te zwaar is alleen maar toeneemt, zal ook het aantal mensen met het metabool syndroom toenemen. Tijd dus om eens nader te kijken naar de gevolgen van deze aandoening en u handvatten aan te reiken waarmee u de ontwikkeling mogelijk kunt voorkomen of verminderen. ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.