Fit met een gezonde lever

 Altijd moe? De Australische biochemicus Libby Weaver legt uit waarom u goed voor uw lever moet zorgen.

De gezondheid en werking van de lever hebben grote invloed op hoe fit we ons voelen. Het functioneren van onze lever is van doorslaggevende betekenis voor onze gezondheid, voor de leeftijd die we bereiken, en voor ons gevoel van vitaliteit gedurende dat leven.

De lever is, samen met de galblaas, onophoudelijk aan het werk om stoffen uit te scheiden die ons lichaam niet langer nodig heeft, zoals oude hormonen, pesticiden en opgeslagen lichaamsvet. Als die stoffen de gelegenheid krijgen zich op te hopen, kan dat ons energieniveau behoorlijk verlagen.
De lever bevindt zich rechts achter uw ribbenkast. Haar belangrijkste taak is ontgifting, een begrip dat voor veel verwarring zorgt. Een eenvoudige manier om u het ontgiftende vermogen van de lever voor te stellen, is door het te vergelijken met een driehoek waarin zich miljarden cirkeltjes bevinden; elk ervan is een levercel. Stelt u zich voor dat elke levercel een ronddraaiend wieltje is. Het ronddraaien van die talloze wieltjes stelt de werking van uw lever voor. ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.