Schud uw hersenen wakker

Een holistische benadering kan helpen tegen dementie, zegt Sarah Myhill.

Ik herinner me nog goed de opwinding van een neuroloog, toen we in de jaren zeventig als studenten geneeskunde zijn poliklinische consulten bijwoonden. ‘Jullie gaan iets heel bijzonders meemaken, wat je maar eens in je leven ziet,’ zei hij.

Hij liet Vera (78) en haar man Alf binnen. Hij stelde Vera een aantal vragen, waarop ze antwoord gaf. Daarna herhaalde hij zijn vragen, en ze beantwoordde die alsof ze ze voor het eerst hoorde. Haar kortetermijngeheugen werkte niet.

Toen de neuroloog haar daarmee confronteerde, zei ze: ‘Tja, het is laat geworden gisteravond. Ik had een feestje en ik denk dat ik nog wat katterig ben.’  Het was duidelijk dat Vera een verhaal verzonnen had om haar geheugenverlies te verklaren. Ondanks dit vreemde gedrag leek Vera een goede fysieke conditie te hebben. De neuroloog had geen andere suggestie dan ondersteunende therapie, die Vera natuurlijk afwees. ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.