Neerslachtige darmen

Wereldwijd lijden 322 miljoen mensen in meer of mindere mate aan een vorm van depressie. In Europa gaat het om meer dan 40 miljoen mensen en in Nederland kampt bijna 5 procent van de bevolking op enig moment met depressieve gevoelens. Daarmee zorgt deze aandoening voor de op één na hoogste ziektelast. Niet voor niets heeft de Wereldgezondheidsorganisatie in 2017 een jaar lang campagne gevoerd om dit probleem bespreekbaar te maken.1

Neerslachtigheid wordt gekenmerkt door verminderde interesse en plezier in activiteiten waar iemand eerder juist energie uithaalde. Dit gaat vaak gepaard met een veranderde eetlust, slaapproblemen, vermoeidheid en concentratieproblemen. Tot zo ver heb ik u waarschijnlijk nog weinig nieuws verteld. Maar wist u dat verschillende wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat neerslachtige gevoelens regelmatig gelijktijdig voorkomen met darmproblemen?2,3 Belangrijke vraag hierbij is of dit zou kunnen betekenen dat we ons gelukkiger voelen als we de darm in goede conditie houden. ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.