Verachtelijke geneeskundige praktijken

De druk op ouders om hun kinderen te laten vaccineren, heeft in Australië een nieuw dieptepunt bereikt.

Ik schrijf deze column ergens tien kilometer boven Indonesië, onderweg van Sydney naar Londen. Ik heb een druk programma achter de rug: ik bezocht de tweede jaarlijkse Australazische Leefstijl en Geneeskunde Conferentie, waar ik een presentatie hield over de duurzaamheid van de gezondheidszorg.

Australië heeft, net als alle andere voormalige Britse koloniën, een veelbewogen geschiedenis als het om mensenrechten gaat. Hoewel er namens eerdere regeringen excuses zijn gemaakt aan de inheemse volkeren, is veel van de pijn en schade onherstelbaar, omdat die te groot en te diep zijn.

Dat er op dit front vooruitgang is geboekt, bleek uit het feit dat boven de ingang van het hotel waar de conferentie plaatsvond naast de altijd aanwezige nationale Australische vlag een Aboriginalvlag hing. Bovendien werd de conferentie geopend door een bekend lid van de Aboriginalgemeenschap, Ann Weldon.

Tante Ann, zoals ze vaak liefdevol genoemd wordt, vertelde de ongeveer 450 aanwezige artsen en zorgprofessionals dat het woord ‘gehandicapte’ in haar Wiradjuri-taal niet bestaat. Als iemand blind is, fungeren degenen die kunnen zien als zijn ogen. Als iemand niet kan lopen, wordt hij gedragen. Aboriginals begrijpen, net als andere inheemse volkeren, wat het betekent om met de natuur en met elkaar verbonden te zijn. Ze zijn zich bewust van de noodzaak van een hoger doel. De westerse wereld is ver afgedreven van deze benadering van het leven, onze gezondheid en sociale zorg. En we lijken er niet gelukkiger door geworden. Ondanks alle technologie, de miljarden die we aan onderzoek uitgeven en ons groeiende inzicht in de ziektes die ons treffen, lijken we niet dichter in de buurt te zijn gekomen van een succesrijk of duurzaam gezondheidszorgmodel.

Toegegeven, we hebben een paar grote stappen gezet. Zo is de kindersterfte afgenomen, net als de sterfte door infectieziekten. Maar we zijn nog niet zover dat we de voornaamste dodelijke ziekten de baas zijn: hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, obesitas en een hele reeks psychische gezondheidsproblemen. ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.