Water? Nee, dank u

Om verzekerd te zijn van schoon water spenderen veel mensen meer geld aan flessenwater dan aan benzine. Maar, zoals Cate Montana ontdekte, worden veel merken flessenwater in verband gebracht met kanker.

Door: Cate Montana

Hoewel water van cruciaal belang is om te overleven, is het vaak niet geschikt om te drinken. Het meeste water uit Nederlandse rivieren en meren, zeewater en grondwater voldoet niet aan de normen voor watervervuiling. En de watervervuiling wordt naar verwachting alleen maar erger. De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater voldoet voor slecht 40 procent aan de chemische eisen en op ecologisch gebied is zelfs 97 procent van het water van matige tot slechte kwaliteit. Bij het vorige meetpunt, in 2009, zagen deze cijfers er nog veel mooier uit.1

Afgelopen jaar werd er in meerdere Zuid-Hollandse gemeenten nog de kankerverwekkende stof GenX in het kraanwater aangetroffen. GenX zit in het water doordat chemiebedrijf Chemours het als afvalstof loost in de Merwede. Hier was door de overheid een vergunning voor afgegeven. "Ik weet niet hoe het mogelijk is", zegt toxicoloog Atie Verschoor van ECE-Med, een centrum dat de gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen onderzoekt.”Ik heb ook nog opgezocht hoe een bedrijf als Chemours hiervoor een vergunning kan hebben, maar ik kon niks vinden. Sterker nog, ik heb nog nooit zo weinig informatie kunnen vinden over een onderwerp," zegt Verschoor.

Volgens Verschoor lijkt het alsof de vergunning is gebaseerd op aannames. "Het is nu niet direct schadelijk en ze gaan er voor het gemak ook maar vanuit dat het op lange termijn wel goed komt, zonder dat het is onderzocht."

De situatie is even alarmerend als in de Verenigde Staten. Volgens een onderzoek uit 2008 van de Associated Press (een Amerikaans persbureau met vestigingen in 121 landen) bevatten 24 grootstedelijke drinkwatervoorzieningen, waaronder die in Los Angeles, Washington D.C. en Philadelphia, farmaceutische producten en veelvoorkomende verontreinigende stoffen, zoals natriumchloride, kaliumchloride en chloordioxide, die in de zuiveringsinstallaties zelf worden gebruikt. Een Amerikaanse studie uit 2003 van de non-profit organisatie Natural Resources Defense Council (NRDC) vond dat meerdere stedelijke watervoorzieningen vervuild waren met stoffen, zoals arseen, lood, fecaliën, chemische bijproducten van waterverwerking en zelfs raketbrandstof. ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.