Meditatie helpt echt tegen stress

Het is bekend dat mindfulnessmeditatie mensen rustiger maakt, en gevoelens van angst en stress vermindert. Maar het heeft ook effect op ons lichaam en brengt zelfs veranderingen teweeg in onze biomarkers (meetbare stoffen in ons lichaam).
Onderzoekers van het Medisch Centrum van de Amerikaanse Georgetown Universiteit ontdekten dat mensen die mediteren en die in een stressvolle situatie terechtkomen, minder stresshormonen produceren en minder ontstekingsmarkers dan anderen. Ter vergelijking: mensen die een cursus stressmanagement hadden gevolgd, zagen hun stresshormonen juist stijgen.
De twee benaderingen werden getest bij 70 mensen met een gegeneraliseerde angststoornis (GAS). Deze aandoening gaat gepaard met langdurige en buitensporige angstgevoelens. Ongeveer 4,5 procent van de Nederlanders krijgt in de loop van zijn leven met deze stoornis te maken.
De helft van de deelnemers volgde een mindfulnesscursus van acht weken. De rest volgde lessen stressmanagement: een training gericht op goede voeding en gezonde slaapgewoonten.
Alle deelnemers ondergingen voor en na de cursus een stresstest: een bloedonderzoek om biomarkers en ontstekingsmarkers te meten.
Bij degenen die de stressmanagementcursus hadden gevolgd, waren beide markers licht gestegen, wat erop wijst dat hun reactie op stress erger was geworden. Maar de stressmarkers bij de meditatiegroep waren spectaculair gedaald.
Bovendien meldden de meditatiedeelnemers dat ze beter in staat waren met stressvolle situaties om te gaan.
Psychiatry Res, 2017; http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2017.01.006