Doorbreek de drankzucht

De meest gebruikte behandelmethode voor alcoholisme helpt jammer genoeg niet afdoende, zegt Cate Montana. Er zijn natuurlijke manieren om drankzucht te beteugelen.

Hoewel buitensporig drankgebruik zijn tol eist, is het in veel westerse landen een groeiend verschijnsel. In de VS is het aantal zware drinkers tussen 2005 en 2012 met 17,2 procent gestegen.1 En bingedrinken – door Jellinek gedefinieerd als het tijdens één enkele gelegenheid drinken van vijf of meer glazen alcoholhoudende drank– is al enige tijd een bron van zorg, ook in Nederland. Een man is een ‘zware drinker’ wanneer hij minstens één keer per week op één dag zes of meer glazen alcoholhoudende drank drinkt, een vrouw wanneer zij vier of meer glazen neemt. In Nederland gebeurt dat bij 10,6 procent van de bevolking.
Volgens het CBS drinkt 76,5 procent van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder weleens alcohol. Het aantal Nederlandse scholieren van 12 tot en met 16 jaar dat ooit alcohol heeft gedronken, is de afgelopen jaren fors gedaald: van 66 naar 45 procent. Maar het bingedrinken neemt onder jongeren juist toe.2
In 2014 rapporteerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat alcoholgebruik wereldwijd bijdraagt aan meer dan 200 ziekten en aan letsel door ongevallen. Alcohol was in 2012 wereldwijd verantwoordelijk voor 3,3 miljoen doden: dat is zes procent van alle doden. In 2013 stierven minstens 1919 Nederlanders door alcohol en alcoholgerelateerde ziekten en ongevallen. Niet alle gevallen van alcoholsterfte zijn in dit cijfer meegeteld, omdat alcoholgebruik niet altijd wordt herkend en geregistreerd.3 Het RIVM schat dat alcohol de maatschappij tussen de 2,3 en 2,9 miljard euro per jaar kost. In de VS zijn de geschatte jaarlijkse kosten door alcoholmisbruik 249 miljard dollar.
Maar deze cijfers zeggen niet alles over het leed dat alcohol bij mensen en gezinnen veroorzaakt. Studies maken duidelijk dat een hogere alcoholconsumptie verband houdt met minder intimiteit tussen partners en met een stijging van het aantal echtscheidingen.4 Er is ook een direct verband te zien tussen alcoholgebruik en depressie.5 Onder alcoholisten is het aantal gevallen van zelfmoord ongeveer 1,2 maal zo hoog als onder de rest van de volwassen wereldbevolking.
Het helpt ook niet dat alcohol zo makkelijk verkrijgbaar is: een flesje bier is in de supermarkt vaak goedkoper dan een flesje water. Op tv en radio mag, om kinderen en jongeren te beschermen, tussen ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.