Van de hoofdredactie: Als wonderen bestaan

Bidden zou vanuit wetenschappelijk oogpunt niets moeten uithalen, maar uit de meeste onderzoeken lijkt juist op te maken dat het wel degelijk helpt – al weet niemand hoe.

Bidden voor het heil van een ander is een problematisch verschijnsel. Niet voor de bidder of voor de ontvanger van het heil, maar zeer zeker voor wetenschappers, onderzoekers, artsen en sceptici – vooral die laatste.
Bidden is – evenals gerelateerde vormen van genezing op afstand, zoals reiki, geloofsgenezing, spirituele heling en heling op afstand – eigenlijk onmogelijk. Maar als alle wetenschappelijke bewijzen worden opgeteld, slaat de balans door naar het beeld dat ze wel werken. ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.

Trefwoorden
bidden, reiki, geloofsgenezing heling