Vitamine D en diabetes

  Een opzienbarend nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat vitamine D kan helpen tegen diabetes, een ziekte waaraan momenteel wereldwijd zo’n 220 miljoen mensen lijden.

Preventief
Een Australisch onderzoeksteam onder leiding van dr. Claudia Gagnon volgde vijf jaar lang meer dan vijfduizend mensen om te zien of het gehalte vitamine D in hun bloed van invloed was op het risico op type-2-diabetes. Dit is de meest voorkomende vorm van de ziekte. Bij aanvang leed geen van de 5200 deelnemers aan diabetes. Op dat moment werd hun bloedsuiker gemeten. Vijf jaar later hadden 200 personen de ziekte ontwikkeld. De onderzoekers kwamen tot de ontdekking dat onder hen die bij aanvang een heel laag vitamine-D-gehalte hadden, twee maal zo velen diabetes kregen (zes van de honderd) als bij wie dat gehalte normaal was. Bij die laatste groep kregen slechts drie van de honderd diabetes. Wanneer het team de gewone risicofactoren voor diabetes incalculeerde – leeftijd, tailleomtrek en diabetes in de familie – steeg het risicocijfer bij een laag vitamine-D-gehalte zelfs tot 57 procent, ten opzichte van de groep bij wie dat hoger was.
‘Een hogere 25(OH)D serumconcentratie (bloedgehalte vitamine D) ... ging samen met een significant lager risico op diabetes bij Australische volwassen mannen en vrouwen’, concludeerden de onderzoekers. ‘Elke toename van 25 nmol/l (nanomol per liter) ging gepaard met een risico-afname van 24 procent1’.
Dit interessante onderzoek is het laatste in een reeks onderzoeken naar de rol van de ‘zonlichtvitamine’ bij diabetes. De meesten van ons kennen vitamine D vanwege de rol bij de opbouw en instandhouding van gezonde botten. Tegenwoordig richt het onderzoek zich op andere gunstige eigenschappen, uiteenlopend van het voorkómen van kanker tot het tegengaan van hartziekte. Het lijkt erop dat aan dat lijstje nog een ziekte kan worden toegevoegd: diabetes.
Ook een Fins onderzoek vond een verband tussen een hoger gehalte vitamine D en een lager risico op type-2-diabetes. Hierbij waren meer dan vierduizend mannen en vrouwen zeventien jaar lang gevolgd. Er kwam uit naar voren dat wie het hoogste bloedgehalte vitamine D had minder kans had op diabetes, en omgekeerd. Na correctie voor leeftijd en geslacht en het seizoen waarin het bloed was afgenomen – bij zonlicht maakt het lichaam namelijk meer vitamine D aan – bleek dat een zeer hoog gehalte 40 procent minder risico met zich meebracht dan een zeer laag gehalte2.
In een ander onderzoek – de US Nurses’ Health Study – werd ook gevonden dat het slikken van vitamine-D-supplementen kon helpen. Hierbij werden 84.000 vrouwen geobserveerd, die bij de start van het onderzoek geen diabetes hadden. Wie per dag een supplement met 10 mcg of meer kreeg, bleek 13 procent minder kans op diabetes type 2 te hebben dan wie minder dan 2,5 mcg per dag kreeg. De combinatie van 1200 mg calcium en 20 mcg vitamine D per dag – uit voeding of supplementen – ging gepaard met 33 procent minder risico ten opzichte van vrouwen die dagelijks de helft of minder gebruikten3.
Een ander grootschalig langetermijnonderzoek – het Women’s Health Initiative – vond geen relatie tussen diabetesrisico en het slikken van supplementen4. ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.

Trefwoorden
vitamine D diabetes