De ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson
Een ernstig beperkende ziekte, die niet met zekerheid is te vermijden. Maar wel is het risico drastisch omlaag te brengen door een gezonde voeding en leefstijl.

De ziekte van Parkinson is een ernstig beperkende neurologische aandoening, die naar schatting bij een of twee op de duizend mensen ontstaat. Zij heeft haar naam gekregen van dr. James Parkinson, de Schotse arts die haar in 1817 als eerste beschreef onder de naam paralysis agitans (shaking palsy).
Hoewel de ziekte al enige tijd bestaat, heeft de moderne geneeskunde er nog geen vat op. De symptomen – waaronder tremoren (trillen), spierstijfheid en vertraagde bewegingen – doen zo sterk ook aan andere ziekten denken, dat de ziekte van Parkinson erom bekendstaat dat zij moeilijk te diagnosticeren is. Uit een recent onderzoek is zelfs gebleken dat minstens een op de twintig gevallen van parkinson eigenlijk een misdiagnose is1. Dat zou betekenen dat er in Nederland zo’n 1400 mensen zijn die ten onrechte de sterke middelen krijgen die tegen parkinson worden voorgeschreven. Alarmerend is dat veel van deze middelen juist de symptomen kunnen veroorzaken waartegen ze bedoeld zijn, zoals verwardheid en onwillekeurige bewegingen. Die bijwerkingen gaan niet altijd over als het gebruik wordt gestaakt2.


Mogelijke oorzaken
In de geneeskunde is ook nog steeds verwarring over de precieze oorzaak van de ziekte van Parkinson. Gedacht wordt dat de symptomen het gevolg zijn van een tekort aan de chemische signaalstof dopamine in de hersenen. Dat kan gebeuren doordat de specifieke hersencellen die dopamine produceren, afsterven of niet meer werken. Maar de wetenschap tast nog in het duister over de aanzet tot die opeenvolging van gebeurtenissen.
Ook lijkt uit recente onderzoeken op te maken dat ouderdom een minder grote factor is dan altijd werd aangenomen3. Wat juist boven komt drijven, is dat er blootstellingsfactoren gedurende het hele leven zijn – zoals wat we eten, waar we wonen en welk beroep we hebben – die belangrijke stukjes van de puzzel vormen.
Tot nu toe is van een aantal gifstoffen of voedingsmiddelen gebleken dat deze het risico op de ziekte van Parkinson vergroten. ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.

Trefwoorden
risico verlagen, oorzaken, behandeling parkinson