Het Brein als Medicijn

 Steeds meer wordt in onderzoek ontdekt hoe krachtig de psyche als ziektebestrijder kan werken, meer nog dan een geneesmiddel. Ook bij het ontstaan van ziekte speelt de geest een belangrijke rol.

De onderzoekers van de Amerikaanse Ohio State University stonden versteld: uit de gegevens van hun meerjarige studie moesten ze concluderen dat de gemoedsgesteldheid van de patiënten die zij volgden een zeer aanzienlijke invloed had op de borstkanker bij die patiënten. Hun houding en gedachten bleken krachtiger te zijn dan hun tumor.
Het team van psychologen was al geïntrigeerd door een eerder onderzoek dat soortgelijke conclusies had opgeleverd. Daarin waren 227 vrouwen onderzocht met een recente diagnose van borstkanker, en was ontdekt dat psychologische therapieën de kans op terugkeer van de kanker na behandeling verlaagde. Op basis van dezelfde gegevens wilden de onderzoekers vervolgens vaststellen of psychotherapie levensverlengend werkte bij de 62 deelneemsters bij wie de kanker wel was teruggekeerd. Uiteraard vormde de terugkeer van de kanker voor alle vrouwen een bron van stress en angst. Toch zag men bij degenen die psychotherapie kregen een snelle respons van het immuunsysteem. Bij de follow-up na twaalf maanden waren de meesten van hen nog in leven.

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.