Dossier Gezondheidszorg: Houdt de arts zich nog wel aan zijn artseneed?

Met het afleggen van de eed belooft de arts zijn patiënt geen schade toe te brengen. Maar de scheidslijn tussen risico en profijt is in de geneeskunde vaak dun. En er zijn veel behandelingen, medicijnen en procedures die meer kwaad doen dan goed. Pas nu beginnen artsen dit schoorvoetend toe te geven.
 
Het is een bekende grap aan de borreltafel: als de artsen gaan staken gaan de sterftecijfers omlaag. Maar in dit geval blijkt de grap waarheid te zijn.
Eén studie analyseerde de sterftecijfers in zeven gebieden waar artsen recent hadden gestaakt. Hoewel de onderzoekers verwachtten dat de sterftecijfers zouden zijn gestegen ontdekten ze dat deze precies hetzelfde bleven, en in het merendeel van de gevallen zelfs waren gedaald. Ze ontkwamen niet aan de conclusie dat ‘de teruggang in sterfte kan samenhangen met deze staking’1. Omgekeerd blijkt dat als artsen allemaal aan het werk zijn, ze in de VS de derde doodsoorzaak vormen, na hartziekte en kanker2.
Meer medische zorg zou toch op zijn minst voor degenen die het overleven, een hogere levensverwachting moeten opleveren, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Integendeel, ondanks het feit dat de moderne geneeskunde ingrijpender en voortvarender is dan ooit, is de algehele levensverwachting dalende. Nadat die in de laatste twee eeuwen gestegen is zakken de cijfers weer en deze trend lijkt zich in de 21ste eeuw voort te zetten3.

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.