Hurken voor je leven

Hurken is van groot belang voor een gezond en goed functionerend lichaam. Dit artikel biedt aanwijzingen om het goed te doen.

Hurken is één van de zeven belangrijke Primal Pattern® bewegingen die als cruciaal gelden voor een optimaal menselijk functioneren. Veel artsen en fysiotherapeuten adviseren hun patiënten juist niet te hurken omdat het schadelijk zou kunnen zijn. Wie een dergelijk kortzichtig advies opvolgt, riskeert echter lichamelijke consequenties.

De basisregel bij hurken is namelijk: wie het niet kan, moet het juist doen. De meeste mensen voeren deze beweging dagelijks enkele malen uit: gewoon gaan zitten is een hurkbeweging. Na ruim twintig jaar ervaring in de orthopedische revalidatie en sporttraining ben ik er stellig van overtuigd dat wie na blessure bij een hurkbeweging niet correct leert hurken, en voldoende kracht opbouwt daarvoor, simpelweg afstevent op de volgende blessure. ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.