Gezond tandvlees in een gezond lijf

DE TOESTAND VAN ONS GEBIT ZEGT NIET ALLEEN VEEL OVER ONZE ALGEHELE GEZONDHEID, ZE KAN ZELFS EEN DIRECTE OORZAAK ZIJN VAN CHRONISCHE ZIEKTE, ZO BLIJKT UIT WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES VAN DE AFGELOPEN DRIE JAAR.

Artsen die gespecialiseerd zijn in kanker of hartziekten, kijken zelden hoe het met het gebit en tandvlees van hun patiënten is gesteld. Toch zijn er steeds meer bewijzen dat ze daar juist als eerste naar zouden moeten kijken.
Uit onderzoek blijkt steeds duidelijker dat tandvleesaandoeningen zoals gingivitis, waarbij het tandvlees gaat ontsteken en bloeden, en de ernstigere ziekte parodontitis, waarbij zelfs het kaakbeen aangetast kan zijn, niet alleen een aanwijzing kunnen zijn voor een omvangrijkere of chronische ziekte, maar zelfs een belangrijke oorzaak van de ziekte kunnen zijn. Zo'n verband lijkt er te zijn met verschillende gezondheidsproblemen, zoals diabetes, kanker, hartaandoeningen, geboorteafwijkingen en geestelijke achteruitgang. Sterker nog, de gesteldheid van ons gebit en tandvlees kan bepalen hoe lang we leven.
Hoewel deze ontdekking pas in de afgelopen drie jaar is gedaan, was er zestig jaar geleden al een arts die een mogelijk direct verband tussen de gezondheid van gebit en tandvlees en specifieke ziekten naar voren bracht. Deze arts heette dr. Weston A. Price (1870-1948); in 1914 werd hij aangesteld als de eerste wetenschappelijk directeur van de American Dental Association. Hij stelde tevens dat vullingen van het wortelkanaal ertoe kunnen leiden dat bacteriën 'weglekken', waardoor volgens hem gewrichtsreuma en andere auto-immuunziekten kunnen ontstaan. Toen er twintig jaar later naar dit verband onderzoek werd gedaan, kon zijn theorie echter niet worden bevestigd1.
Het werk van Price, samengevat in zijn boek Nutrition and Physical Degeneration2 dat voor het eerst verscheen in 1939, vormde een van de inspiratiebronnen voor de holistische en biologische tandheelkunde. Deze tandheelkundige beroepsgroep gaat uit van de theorie dat de gezondheid van het gebit bepalend is voor de totale gezondheid. Tot voor kort kon deze vorm van tandheelkunde echter niet rekenen op veel wetenschappelijke ondersteuning. Wel ondervond ze veel steun van de kampioen in dit vakgebied, dr. Robert Genco, professor in de orale biologie aan de State University van New York in Buffalo en tevens redacteur van het Journal of Periodontology. Volgens hem ‘zien patiënten een tandvleesaandoening als iets wat met hun gebit te maken heeft, maar denken ze er niet over na dat een tandvleesziekte een ernstige infectie is waardoor bacteriën in het bloed kunnen komen. De gevolgen daarvan kunnen een extra gezondheidsrisico vormen voor patiënten die reeds door andere ziekten een minder goede gezondheid hebben. Ook kunnen ze tot ernstige complicaties leiden, zoals een hartaandoening.’

  ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.

Trefwoorden
tandvlees, Bryan Hubbard, parodontitis endometriose