Latente infecties

Latente infecties zijn infecties die niet actief zijn (of lijken), niet direct te zien zijn of alleen aanwezig zijn als potentiële bron. Zo kan tuberculose jarenlang aanwezig zijn en pas actief worden als bijvoorbeeld de voeding of het immuunsysteem tijdelijk tekortschieten1. Ook malaria en syfilis kunnen latent aanwezig zijn. De infectie is er, maar de symptomen zijn er niet. Bij latent aanwezige tetanus worden de symptomen pas duidelijk na bepaalde prikkels. En er zijn ongeveer 20 miljoen mensen in de westerse landen die zonder het te weten een infectie met het herpes genitalis virus hebben. Ook andere infecties, zoals Creutzfeld-Jakobziekte, cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barrvirus (Pfeiffer), hepatitis B, herpes simplex, varicella zoster (waterpokken) en ... ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.

Trefwoorden
tuberculose, malaris, syfilis, Harald Gaier immuumsysteem